April, 2015

 

Nitnem Nitnem | Japji Sahib , Reahras Sahib , Gurbani Paath , Sukhmani Sahib

Nitnem Gurbani Anand Sahib Chaupai Sahib Dhanasri Mehala Dukh Bhanjan Sahib Jaap Sahib Japuji Sahib Shabad Hazare Sukhmani Sahib Tav Prashad Saviye Kirtan Sohila Reahras Sahib   Nitnem A Sikh has an essential Duty to perform Nitnem , Nitnem is as essential as food for body to work , In same way Nitmen is to be essentally done by a Sikh to feed his soul . In Nitnem has Following Baanis Morning Japji Sahib Jap sahib Tav Prashad Saviye Chaupai Sahib Anand Sahib   Evening Reahras Sahib Before Sleeping KirtanRead More


Bhai Karaj Singh

Bhai Karaj Singh Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 25-09-23 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 18-06-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 24-04-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 30-10-23 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 06-05-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 06-04-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 05-03-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 06-10-23 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 13-05-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 26-03-24.mp4 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 08-06-24.mp4


Bhai Harcharan Singh Khalsa

Bhai Harcharan Singh


Bhai Kawaljit Singh

Bhai Kawaljit Singh


Bhai Kawaldeep Singh

Bhai Kawalpreet Singh