Friday, April 3rd, 2015

 

Bhai Harcharan Singh Khalsa

Bhai Harcharan Singh


Bhai Kawaljit Singh

Bhai Kawaljit Singh Bhai Kawaljit Singh Jee (Patti wale) Keertan Duty 14-05-19 Bhai Kawaljit Singh Jee Keertan Duty 23-04-19


Bhai Kawaldeep Singh

Bhai Kawalpreet Singh Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 08-09-18 Bhai Kawaldeep Singh Jee Sodar Chowki 02-10-18