April, 2015

 

Nitnem Nitnem | Japji Sahib , Reahras Sahib , Gurbani Paath , Sukhmani Sahib

Nitnem Gurbani Anand Sahib Chaupai Sahib Dhanasri Mehala Dukh Bhanjan Sahib Jaap Sahib Japuji Sahib Shabad Hazare Sukhmani Sahib Tav Prashad Saviye Kirtan Sohila Reahras Sahib   Nitnem A Sikh has an essential Duty to perform Nitnem , Nitnem is as essential as food for body to work , In same way Nitmen is to be essentally done by a Sikh to feed his soul . In Nitnem has Following Baanis Morning Japji Sahib Jap sahib Tav Prashad Saviye Chaupai Sahib Anand Sahib   Evening Reahras Sahib Before Sleeping KirtanRead More


Bhai Karaj Singh

Bhai Karaj Singh Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 06-02-20 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 21-12-19 Asa Ki Vaar Bhai Karaj Singh Jee 29-01-20 Bhai Karaj Singh Jee Bilawal Chowki 10-02-20 Bhai Karaj Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 13-01-20 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 12-12-19 Bhai Karaj Singh Jee Broadcast Keertan Duty 07-03-20 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 24-02-20


Bhai Harcharan Singh Khalsa

Bhai Harcharan Singh Bhai Harcharan Singh Jee Khalsa Keertan Duty 21-10-19


Bhai Kawaljit Singh

Bhai Kawaljit Singh Bhai Kawaljit Singh Jee USA WALE Keertan Duty 15-10-19 Bhai Kawaljit Singh Jee Patti wale Keertan Duty 12-11-19 Bhai Kawaljit Singh Jee (Patti wale) Keertan Duty 14-05-19 Bhai Kawaljit Singh Jee Keertan Duty 23-04-19


Bhai Kawaldeep Singh

Bhai Kawalpreet Singh