Live Kirtan Darbar Sahib Amritsar Month Wise July
 • Bhai Manpreet Singh Jee Kanpuri Sodar Chowki 31-07-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Broadcast Keertan Duty 31-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 31-07-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Keertan Duty 31-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 31-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 31-07-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Sodar Chowki 30-07-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Sodar Chowki 29-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Sodar Chowki 28-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 28-07-16
 • Bhai Maninder Singh Jee Sodar Chowki 27-07-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Surinder Singh Jee (Takht Sri Keshgarh Sahib Wale) Keertan Hazari 27-07-16
 • Bhai Harjeet Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Maninder Singh Jee Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Jalwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 27-07-16
 • Bhai Rai Singh Jee Sodar Chowki 26-07-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Sodar Chowki 24-07-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 24-07-16
 • Bhai Ranjeet Singh Bhai Gurnam Singh Jee Keertan Duty 24-07-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 24-07-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 24-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 24-07-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Sodar Chowki 23-07-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 23-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 23-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 23-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 23-07-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Sodar Chowki 22-07-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 22-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 22-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 22-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 22-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 22-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Sodar Chowki 21-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Bhupinder Singh Jee Sewak Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Karnail Singh Jee Sodar Chowki 20-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Ghannu Broadcast Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Evening Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 20-07-16(Today Fabulous Keertan Hazari)
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 20-07-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee (Samapti Hazari) 19-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Aarti Chowki 19-07-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehraas Sahib) 19-07-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Sodar Chowki 19-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Evening Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 19-07-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 18-07-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 18-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 18-07-16
 • Bhai Jaswant Singh Jee Bilawal Chowki 16-07-16(Sawan Aaya Hay Sakhi)
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 16-07-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Aarti Chowki 15-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Sodar Chowki 15-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Buta Singh Jee (Ludhiana Wale) Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 15-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Sodar Chowki 14-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Broadcast Keertan Duty 14-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 14-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 14-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 14-07-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 14-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 13-07-16
 • Bhai Gurcharan Singh Jee (Sabka Hazoori Ragi) Keertan Duty 13-07-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 13-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 13-07-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 13-07-16
 • Bhai Karnail Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 13-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 12-07-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Broadcast Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Jagjeet Singh Jee (Jatha SHAHIDA SAHIB) Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 12-07-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Sodar Chowki 11-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 11-07-16
 • Bhai Sukhwantjeet Singh Jee Keertan Duty 11-07-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 11-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 11-07-16
 • Bhai Sukhjeet Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 11-07-16
 • Bhai Ranjeet Singh Bhai Gurnam Singh Jee Keertan Duty 10-07-16
 • Bhai Mehtab Singh Jee Sodar Chowki 10-07-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Sodar Chowki 09-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Jarnail Singh Jee Koharka Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 09-07-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Sodar Chowki 08-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Sohana Wale) Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 07-07-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Broadcast Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Rai Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Jaskaran Singh Jee (Patiala Wale) Sodar Chowki 06-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Jagjit Singh Jee (Gurdaspur Wale) Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee (Jalandhar Wale) Tin Pehra Keertan Duty 06-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Sodar Chowki 05-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Jagtar Singh 2 Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Sodar Chowki 04-07-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Keertan Duty 04-07-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 04-07-16
 • Bhai Lakhbir Singh Jee Keertan Duty 04-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 04-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Sodar Chowki 03-07-16
 • Bhai Maninderpal Singh Jee Keertan Duty 03-07-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 03-07-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 03-07-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 03-07-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 03-07-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 03-07-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Narinder Singh Jee Banarsi 03-07-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Sodar Chowki 02-07-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 02-07-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Aarti Chowki 01-07-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 01-07-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 01-07-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 01-07-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Jagdeep Singh Jee 01-07-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 01-07-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 01-07-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 01-07-16

 • image

  Live Kirtan From Sri Darbar Sahib Amritsar ( Golden Temple ) Is served by Courtesy of SGPC.We Record Live Kirtan Broadcasted Radio By SGPC and uplaod Recording's on our site Gurmatsagar We have a large Collection of various raagis' Like Home .


  Live Kirtan

  image

  Sri Darbar Sahib Ji

  Dithe Sabhe Thanv Nahi Tudh Jehea

  image

  Golden Temple

  Ancient picture of Darbar Sahib Amritsar