Live Kirtan Darbar Sahib Amritsar Month Wise June

Live Kirtan Recordings

 • Bhai Sukhjit Singh Jee Sodar Chowki 30-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Aarti Chowki 29-06-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehraas Sahib Ardaas) 29-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 29-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Narinder Singh Banarasi Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Tejinder Singh Jee (Shimla Wale) Bilawal Chowki 29-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Aarti Chowki 28-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Sodar Chowki 28-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 28-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 28-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 28-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 28-06-16
 • Bhai Narinder Singh Jee Banarasi Sodar Chowki 27-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 27-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Sohana Wale) Keertan Duty 27-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Sodar Chowki 26-06-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 26-06-16
 • Bhai Ranjit Singh Jee (Managa Sarai Amritsar) Keertan Duty 26-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Aarti Chowki 25-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Sodar Chowki 25-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Broadcast Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Evening Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Jagjeet Singh Jee (Jatha G Shaheeda sahib) Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Ranjeet Singh Bhai Gurnam Singh Jee Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Kirpal Singh Jee Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 25-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Broadcast Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Malkeet Singh Jee (Gurdaspur Wale) Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Narinder Singh Jee Banarsi Keertan Duty 24-06-16(High Quality 56kbps)
 • Asa Ki Vaar Bhai Kuldeep Singh Jee 24-06-16(First Asa ki Vaar Hazari sachkhand)
 • Bhai Shokeen Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Siripal Singh Jee (Samapti Hazari) 23-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 23-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Sodar Chowki 23-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 23-06-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 23-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Bilawal Chowki 23-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Aarti Chowki 22-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Sodar Chowki 22-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 22-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 22-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 22-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Bilawal Chowki 22-06-16(Fabulous Hazari)
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 22-06-16
 • Bhai Daljinder Singh Jee (Patiala Wale) Tin Pehra Keertan Duty 22-06-16
 • Bhai Maninder Pal Singh Jee (Samapti Hazari) 21-06-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Aarti Chowki 21-06-16
 • Bhai Mukhtiar Singh Jee(Patiala Wale) Sodar Chowki 21-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Jee (Jatha Sachkhand Shri Hazur Sahib Nanded) Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Mukhtiar Singh Jee(Patiala Wale) Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Bilawal Chowki 21-06-16
 • Bhai Sahib Jee Ardaas (Today Guru Hargobid Sahib Jee Prakash Purab) 21-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Sukhjinder Singh Jee 21-06-16(aap sab nu Guru Hargobid Sahib Je de Prakash Purab Lakh Lakh Vaadhaai)
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Sodar Chowki 20-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Broadcast Keertan Duty 20-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 20-06-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 20-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 20-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 20-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Aarti Chowki 19-06-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehraas Sahib) 19-06-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Kirpal Singh Jee Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Bilawal Chowki 19-06-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Sodar Chowki 18-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Bilawal Chowki 18-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Sodar Chowki 17-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 17-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 17-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 17-06-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 17-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Bilawal Chowki 17-06-16
 • Bhai Maninder Pal Singh Jee (Samapti Hazari) 16-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Sodar Chowki 16-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Keertan Duty 16-06-16( Jin Vadai Tere Naam Ki)
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Narinder Singh Jee Banarasi Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 16-06-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 15-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 15-06-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Sodar Chowki 14-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Bilawal Chowki 14-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Ravinder Singh Jee 14-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 14-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Sodar Chowki 13-06-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Keertan Duty 13-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 13-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 13-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Keertan Duty 13-06-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 13-06-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Bilawal Chowki 13-06-16
 • Bhai Kirpal Singh Jee Sodar Chowki 12-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Kirpal Singh Jee Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Bilawal Chowki 12-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Kamaljit Singh Jee 12-06-16
 • Bhai Palwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 12-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Sodar Chowki 11-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Broadcast Keertan Duty 11-06-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 11-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 11-06-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 11-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Bilawal Chowki 11-06-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Sodar Chowki 10-06-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Sukhdev Singh Jee (Patti Wale) Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 10-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Bilawal Chowki 10-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Lakhwinder Singh Jee 10-06-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Sodar Chowki 09-06-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 09-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 09-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 09-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 09-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Bilawal Chowki 09-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee(Jawaddi Kalan Wale) Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Siripal Singh Jee (Samapti Hazari) 08-06-16
 • Bhai Jalwinder Singh Jee Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Sodar Chowki 08-06-16(Guru Arjan Dev Jee De SHAHEEDI NU KOT KOT PARNAM)
 • Bhai Karanjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Evening Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Jagjeet Singh Jee (Sabka Hazoori Ragi) Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Jagroop Singh Jee Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Sukhwant Singh Jee Keertan Duty 08-06-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Bilawal Chowki 08-06-16(Guru Arjan Dev Jee De SHAHEEDI NU KOT KOT PARNAM)
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Sodar Chowki 07-06-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 07-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Bilawal Chowki 07-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 06-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 06-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 06-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 06-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 06-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Jagtar Singh Jee 06-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Bilawal Chowki 06-06-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Sodar Chowki 05-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Evening Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 05-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Shokeen Singh Jee 05-06-16
 • Bhai Narinder Singh Jee Banarasi Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 04-06-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Broadcast Keertan Duty 04-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 04-06-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 04-06-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 04-06-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee Keertan Duty 04-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Sukhjinder Singh Jee 04-06-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Bilawal Chowki 04-06-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Sodar Chowki 03-06-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Narinder Singh Jee Banarasi Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Bilawal Chowki 03-06-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 03-06-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 02-06-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 02-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Evening Keertan Duty 02-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Onkar Singh Jee 02-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 02-06-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 02-06-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 02-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 02-06-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Bilawal Chowki 02-06-16
 • Bhai Kulwinder Singh Jee (Samapti Hazari) 01-06-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Aarti Chowki 01-06-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Sodar Chowki 01-06-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 01-06-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee (Ludhiana Wale) Keertan Duty 01-06-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Keertan Duty 01-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa 01-06-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 01-06-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Bilawal Chowki 01-06-16
 • Bhai Rai Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 01-06-16

 • image

  Live Kirtan From Sri Darbar Sahib Amritsar ( Golden Temple ) Is served by Courtesy of SGPC.We Record Live Kirtan Broadcasted Radio By SGPC and uplaod Recording's on our site Gurmatsagar We have a large Collection of various raagis' Like Home .


  Live Kirtan

  image

  Sri Darbar Sahib Ji

  Dithe Sabhe Thanv Nahi Tudh Jehea

  image

  Golden Temple

  Ancient picture of Darbar Sahib Amritsar