Live Kirtan Darbar Sahib Amritsar Month Wise April

Live Kirtan Recordings

 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehraas Sahib) 29-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 30-04-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Kulbir Singh Jee (JATHA SHAHIDA SAHIB) Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Makhan Singh Jee Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Bilawal Chowki 30-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Aarti Chowki 29-04-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Sodar Chowki 29-04-16
 • Bhai Jagtar Singh 2 Keertan Duty 29-04-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 29-04-16
 • Bhai Navjodh Singh jee Harike wale Keertan Duty 29-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 29-04-16(TODAY Fabolous KEERTAN HAZARI)
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Bilawal Chowki 29-04-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Aarti Chowki 28-04-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 29-04-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Sodar Chowki 28-04-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee (Ludhiana Wale) Broadcast Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Palwinder Singh Jee (GURUDWARA SHAHIDA SAHIB)Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Tejinder Singh Jee Shimla Wale Bilawal Chowki 28-04-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 28-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Aarti Chowki 27-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 27-04-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 27-04-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 27-04-16
 • Bhai Gurwinder Singh Jee Bawa Keertan Duty 27-04-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 27-04-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Rai Singh Jee 27-04-16(Guru Tegh Bahadur Sahib Jee De Parkash Purab Di Lakh Lakh Vadaiyaa)
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 27-04-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 27-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 27-04-16
 • Bhai Sahib (Ardass Sangat jee Guru Tegh Bahadur Sahib Jee De Parkash Purab Di Lakh Lakh Vadaiyaa) 27-04-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-04-16(Sangat jee Guru Tegh Bahadur Sahib Jee De Parkash Purab Di Lakh Lakh Vadaiyaa)
 • Bhai Dalbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Jasbir Singh Jee Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Bilawal Chowki 26-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-04-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 25-04-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Broadcast Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Jalwinder Singh Jee Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 25-04-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Keertan Duty 24-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 24-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-04-16
 • Bhai Gurvinder Singh Jee Bawa Tin Pehra Keertan Duty 24-04-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehraas Sahib) 23-04-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Sodar Chowki 23-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Bilawal Chowki 23-04-16
 • Bhai Harnam Singh Jee Sodar Chowki 22-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Parmjit Singh Parwana Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 22-04-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Jarnail Singh Jee Koharka (Samapti Hazari) 21-04-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Kamaljit Singh Jee 22-04-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 22-04-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Rai Singh Jee Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Tin Pehra Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Gurwinder Singh Jee Bawa Aarti Chowki 20-04-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 20-04-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Satinder Singh Sarangg Ludhiana Wale Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Lakhbir Singh Jee Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Bilawal Chowki 20-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Ranjit Singh Jee (JATHA SHAHEEDA SAHIB) Tin Pehra Keertan Duty 20-04-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Sodar Chowki 19-04-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Jagtar Singh 2 Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Bilawal Chowki 19-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 19-04-16
 • Bhai Jalwinder Singh Jee (Samapti Hazari) 18-04-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Sodar Chowki 18-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 18-04-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 18-04-16
 • Bhai Simranjeet Singh Jee Keertan Duty 18-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Bilawal Chowki 18-04-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 18-04-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 18-04-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee (ANANDPUR SAHIB) Aarti Chowki 17-04-16
 • Bhai Jora Singh Jee Keertan Duty 17-04-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Bilawal Chowki 17-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 17-04-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee (Ludhiana Wale) Sodar Chowki 16-04-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Broadcast Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Gurvinder Singh Jee Bawa Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 16-04-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Bilawal Chowki 16-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Sodar Chowki 15-04-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee (Sri Keshgarh Sahib Anandpur) Broadcast Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Sahib Singh Jee (Samapti Hazari) 14-04-16
 • Bhai Makhan Singh Jee Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 15-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 15-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Sodar Chowki 14-04-16
 • Bhai Jasbir Singh Jee Jamalpuri Bilawal Chowki 14-04-16
 • Bhai Amandeep Singh Jee (Nada sahib wale) Tin Pehra Keertan Duty 14-04-16
 • Bhai Amandeep Singh Jee (Nada sahib wale) Broadcast Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Ranjit Singh Jee Mandasari Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Jalwinder Singh Jee Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Makhan Singh Jee Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee (HAJOORI RAAGI KESGARH SAHIB ANANDPUR SAHIB) Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Bilawal Chowki 13-04-16(Sangat Jee Khalsa Sajna Diwas Visakhi De Lakh Lakh Wadhayian)
 • Bhai Sahib Jee (ARDAS) 13-04-16(Sangat Jee Khalsa Sajna Diwas Visakhi De Lakh Lakh Wadhayian)
 • Bhai Gagandeep Singh Jee (Sri Ganganagar Wale) Sodar Chowki 12-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Broadcast Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Gurmeet Singh Jee Khalsa Keertan Duty 07-04-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Kuldeep Singh Jee (Jatha Takht Sri Keshgarh Sahib Anandpur Sahib) Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Gurvinder Singh Jee Bawa Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 12-04-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Bilawal Chowki 12-04-16
 • Bhai Baldev Singh Jee Bulandpuri Sodar Chowki 11-04-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Tin Pehra Keertan Duty 05-04-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 04-04-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 04-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 04-04-16
 • Bhai Gurvinder Singh Jee Bawa Bilawal Chowki 04-04-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 04-04-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Sodar Chowki 03-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 03-04-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Keertan Duty 03-04-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Barwala Keertan Duty 03-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 03-04-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Bilawal Chowki 03-04-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Sodar Chowki 02-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Broadcast Keertan Duty 02-04-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Keertan Duty 02-04-16
 • Bhai Simranjit Singh Jee Keertan Duty 02-04-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 02-04-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 02-04-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 02-04-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Aarti Chowki 01-04-16
 • Bhai Sahib Jee Sodar Rehrass Sahib(ARDAS) 01-04-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehrass Sahib) 01-04-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 01-04-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 01-04-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 01-04-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Bilawal Chowki 01-04-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 01-04-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 01-04-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 01-04-16

 • image

  Live Kirtan From Sri Darbar Sahib Amritsar ( Golden Temple ) Is served by Courtesy of SGPC.We Record Live Kirtan Broadcasted Radio By SGPC and uplaod Recording's on our site Gurmatsagar We have a large Collection of various raagis' Like Home .


  Live Kirtan

  image

  Sri Darbar Sahib Ji

  Dithe Sabhe Thanv Nahi Tudh Jehea

  image

  Golden Temple

  Ancient picture of Darbar Sahib Amritsar