Live Kirtan Darbar Sahib Amritsar Month Wise Feburary

Live Kirtan Recordings

 • Bhai Satnam Singh Jee (Jawaddi Kalan Wale) Keertan Duty 28-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Sodar Chowki 29-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 29-02-16(56kbps High Quality Sound)
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Sodar Chowki 28-02-16
 • Bhai Karnail Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 29-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 29-02-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Bilawal Chowki 28-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Broadcast Keertan Duty 28-02-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 28-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 27-02-16(56kbps HQ)
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 27-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee (Jawaddi Kalan Wale) Bilawal Chowki 27-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 27-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-02-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 27-02-16
 • Bhai Gurwinder Singh Jee Bawa Keertan Duty 26-02-16
 • Bhai Satnam Singh (Jawaddi Kalan Wale) Keertan Hazari 26-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 26-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Bilawal Chowki 26-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-02-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Aarti Chowki 25-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Sodar Chowki 25-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Broadcast Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 25-02-16
 • Bhai Jagtar Singh 2 Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Sodar Chowki 24-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Bilawal Chowki 24-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 24-02-16
 • Bhai Karnail Singh Jee Sodar Chowki 23-02-16
 • Bhai Harnam Singh Jee Broadcast Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Sodar Chowki 22-02-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Barwala Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 23-02-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 23-02-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 22-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 22-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 22-02-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 22-02-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Bilawal Chowki 22-02-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 22-02-16
 • Bhai (Sahib Giani jagtar Singh Jee) Sodar Rehrass 20-02-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Sodar Chowki 20-02-16
 • Bhai Iqbal Singh Jee (Ludhiane Wale) Broadcast Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 20-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Bilawal Chowki 20-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Sodar Chowki 19-02-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Broadcast Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Charan Kamal Sahib Chowki 19-02-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 19-02-16(56kbps HQ)
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 19-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Sodar Chowki 18-02-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Avtar Singh Jee Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Jora Singh Jee Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 18-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 17-02-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Broadcast Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Karanjit Singh Jee Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Sohana Wale)Keertan Duty 17-02-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Bilawal Chowki 17-02-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Makhan Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Sandeep Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Sodar Chowki 14-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 16-02-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Sodar Chowki 15-02-16
 • Bhai Shokeen Singh Jee Aarti Chowki 15-02-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Tin Pehra Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 15-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Keertan Duty 14-02-16
 • Bhai Siripal Singh Jee Keertan Duty 14-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Barwala Keertan Duty 14-02-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 14-02-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Keertan Duty 14-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 13-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Ghannu Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Harpal Singh Jee Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Bilawal Chowki 13-02-16
 • Bhai Jagdeep Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 13-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Sodar Chowki 12-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 12-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 12-02-16
 • Bhai Kanwaldeep Singh Jee Keertan Duty 12-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 12-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Sodar Chowki 11-02-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Broadcast Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Lakhbir Singh Jee Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Keertan Duty 11-02-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Sodar Chowki 10-02-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Harcharan Singh Jee Khalsa Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 10-02-16
 • Bhai Sahib Jee (Sodar Rehrass Sahib) 09-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Sodar Chowki 09-02-16
 • Bhai Karnail Singh Jee Broadcast Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Onkar Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Tarbalbir Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Inderjit Singh Jee Khalsa Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Dalbir Singh Jee Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 09-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 08-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 08-02-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Sodar Chowki 06-02-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 07-02-16
 • Bhai Jasbir Singh Jee Jamalpuri Broadcast Keertan Duty 06-02-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee Keertan Duty 06-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Keertan Duty 06-02-16
 • Bhai Singh Jee Jatha (Delhi Sikh Gurdwara Management Committee) Keertan Hazari 06-02-16
 • Bhai Gurwinder Singh Jee Bawa Keertan Duty 06-02-16
 • Bhai Sukhjit Singh Jee Bilawal Chowki 06-02-16
 • Bhai Satinderbir Singh Jee Sodar Chowki 05-02-16
 • Bhai Harpreet Singh Jee Broadcast Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Sulakhan Singh Jee Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Vikramjit Singh Jee (Samapti Hazari) 04-02-16
 • Bhai Davinder Singh Jee Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Jagtar Singh Jee Keertan Duty 05-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Sodar Chowki 04-02-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee(Batale Wale)Broadcast Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Sukhbir Singh Jee Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Barwala Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Satnam Singh Jee Koharka Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Sarabjit Singh Jee Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 04-02-16
 • Bhai Jabartor Singh Jee Bilawal Chowki 04-02-16
 • Bhai Gagandeep Singh Jee Sodar Chowki 03-02-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 03-02-16
 • Bhai ..... Private Jatha(Gurdwara Dukhniwaran Sahib Patiala)Keertan Hazari 03-02-16
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 03-02-16
 • Bhai Harnam Singh Jee Sodar Chowki 02-02-16
 • Bhai Ravinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 02-02-16
 • Bhai Sukhjinder Singh Jee Keertan Duty 02-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee (Charan Kamal Sahib Chowki) 02-02-16
 • Bhai ..... Private Jatha(Gurdwara Dukhniwaran Sahib Patiala)Keertan Hazari 02-02-16
 • Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 02-02-16
 • Bhai Kamaljit Singh Jee Keertan Duty 02-02-16
 • Bhai Lakhwinder Singh Jee Bilawal Chowki 02-02-16
 • Bhai Balwinder Singh Jee Lopoke Sodar Chowki 01-02-16
 • Bhai Harkrishan Singh Jee Keertan Duty 01-02-16

 • image

  Live Kirtan From Sri Darbar Sahib Amritsar ( Golden Temple ) Is served by Courtesy of SGPC.We Record Live Kirtan Broadcasted Radio By SGPC and uplaod Recording's on our site Gurmatsagar We have a large Collection of various raagis' Like Home .


  Live Kirtan

  image

  Sri Darbar Sahib Ji

  Dithe Sabhe Thanv Nahi Tudh Jehea

  image

  Golden Temple

  Ancient picture of Darbar Sahib Amritsar