Bhai Gurkirat Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Asa Ki Vaar Bhai Gurkirat Singh Jee 21-01-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 20-01-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-03-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 08-07-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-05-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 13-10-18
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 07-08-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 12-02-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 16-11-18
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 19-11-18
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurkirat Singh Jee 06-04-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 05-11-18(Contibute With Help plz Donate to Gurmatsagar)
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 29-07-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 02-05-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 01-08-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 10-01-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 18-03-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 16-02-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 13-10-18
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurkirat Singh Jee 28-12-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 13-01-19 (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆ ਸਮੁੱਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ)
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 27-01-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 27-05-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 05-03-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-02-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 27-09-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 27-09-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 07-12-18
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 08-04-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 20-10-18
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 10-10-18
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 12-12-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 11-03-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 02-05-19(96kbps High Quality)
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 08-03-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 14-04-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 24-11-18 (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ)
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 09-10-19
 • Live Kirtan

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar