Bhai Gurdev Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 20-03-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 03-09-19
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev Singh Jee Koharka 02-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 04-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 25-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Verka Broadcast Keertan Duty 08-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee (Australia Wale) Keertan Duty 11-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 13-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 06-09-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 04-08-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 04-12-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 04-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 12-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 04-12-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Broadcast Keertan Duty 17-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 24-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 19-11-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 04-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Verka Broadcast Keertan Duty 07-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 01-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Aarti Chowki 04-11-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 15-11-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 26-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 02-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 24-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 25-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee (Australia Wale) Bilawal Chowki 11-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 31-01-19(96kbps High Quality)
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Completion Hazari 08-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 11-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Aarti Chowki 12-11-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 17-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Broadcast Keertan Duty 06-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Verka Keertan Duty 04-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 16-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 18-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 25-12-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 27-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Bilawal Chowki 14-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 07-10-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 19-03-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 30-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 31-07-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 12-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 08-05-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale (Raag Darbar Manji Sahib Diwan Hall) 25-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 17-04-19
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev singh Jee Australia Wale 21-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 21-12-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 14-10-19 (ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ)
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 26-12-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 19-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 07-11-18
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale 05-01-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 20-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Bilawal Chowki 09-12-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 07-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Bilawal Chowki 20-08-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 05-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 06-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 05-08-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Completion Hazari 25-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 13-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 14-05-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 23-05-19
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev singh Jee Australia Wale 29-07-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale Bilawal Chowki 17-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Aarti Chowki 15-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Verka Keertan Duty 03-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Aarti Chowki 03-10-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 24-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Austrelia Wale Bilawal Chowki 12-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 15-11-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 02-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 11-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 07-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Verka Keertan Duty 21-12-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 06-01-19
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale 27-11-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 02-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 25-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Austrelia Wale Keertan Duty 12-04-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 29-12-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 07-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 07-01-20
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 12-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 22-03-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 01-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 03-10-18
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 11-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 11-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 03-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 02-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 01-01-20
 • Bhai Gurdev Singh Verka Broadcast Keertan Duty 16-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 20-05-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 14-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 19-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Khalsa Keertan Duty 11-08-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Broadcast Keertan Duty 23-08-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 11-07-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 25-03-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 02-05-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 03-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 27-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 05-09-19
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 20-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Bilawal Chowki 01-11-19
 • Bhai Gurdev singh Jee Australia Wale Keertan Duty 26-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 09-03-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 28-06-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale Keertan Duty 15-10-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Sodar Chowki 20-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Sodar Chowki 28-11-18(Plz Help us Gurmatsagar Donate via Paytm 9876937506)
 • Bhai Gurdev Singh 2 Keertan Duty 02-05-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 07-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Sodar Chowki 28-03-19
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurdev Singh Jee Australia Wale 24-02-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Aarti Chowki 19-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 24-01-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 09-10-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 12-11-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 20-09-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Verka Keertan Duty 22-05-19
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Keertan Duty 18-12-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Bilawal Chowki 06-11-18
 • Bhai Gurdev Singh Jee Koharka Tin Pehra Keertan Duty 18-12-18
 • Live Kirtan

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurdev Singh

  Bhai Gurdev Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar